TÁMOP 3.1.1 - 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció

2010.12.03

A "TÁMOP 3.1.1 - 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című kiemelt projekt a 2013-ig tartó Új Magyarország Fejlesztési Terv első két évének feladatait tartalmazza. A projekt célja, hogy a kompetencia alapú oktatás széles körben elterjedjen és gyakorlattá váljon, továbbá hogy javuljon az oktatás minősége, eredményessége és hogy csökkenjenek az esélykülönbségek.

A kiemelt projektben a fejlesztés és koordináció kerül előtérbe, nagy hangsúlyt fektetve az alulról építkező szervezésre. Ennek során nagy szerepet kapnak a szakmai műhelyek és helyi innovációk. A projekt fejlesztéseit és a piacon megtalálható szolgáltatások felhasználását regionális hálózatok támogatják, így a fejlesztések nagy része térségi társadalmi szükségletekhez igazodik. A regionális hálózat és a projekt együttesen támogatja a közoktatási intézményeket, hogy azok elláthassák a kompetencia alapú oktatás bevezetésére elnyert pályázatban megfogalmazott szakmai tevékenységüket.

A pályázat megvalósítóinak segítséget nyújt egy elektronikus információs rendszer, az úgynevezett Szolgáltatói kosár is, amely összegyűjti és csoportosítja a szakmai információkat, termékeket és szolgáltatásokat, de bárki számára hasznos lehet, aki az oktatás megújításán fáradozik.

A projekt fokozott figyelmet fordít a közoktatás átfogó céljainak elérésére: a befogadás, az esélyadás, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására. A közoktatást érintő informatikai újítások nélkül a koordináció és maguk a fejlesztések sem lehetnének sikeresek, ezért átfogó cél a digitális kompetenciák, a számítógéppel segített oktatás, az eTanulás fejlesztése is.

A Társadalom Megújulás Operatív Program 3.1.1 kilenc pillérre épül:

1.pillér: Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések kiépülésének ösztönzése, támogatása
(célja: szolgáltatói eszközrendszer kialakítása, melyek támogatják a régiós, kistérségi, mikrotérségi közoktatási stratégiákat, fejlesztéseket, esélyegyenlőségi programokat)
Tovább

2.pillér: Tartalomfejlesztés támogatása
(célja: a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása)
Tovább

3.pillér: A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása
(cél: a pedagógiai kultúra, a módszertani kultúra és a kompetencia alapú oktatásra való áttérés)

4.pillér: Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek
(cél: a tartalom- és módszertani fejlesztési, szolgáltatási és hálózatkoordinációs tevekénységek számára eszközrendszer biztosítása az együttneveléshez)
Tovább

5.pillér: Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer működtetése
(cél: az oktatás eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében olyan egységes eszközrendszer létrehozása, mely támogatja a digitális pedagógiai folyamatok szereplőinek tevékenységét)
Tovább

6. pillér: A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást támogató kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységek

7.pillér: Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek

8.pillér: A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F tevékenységek, az innováció támogatása
(a kutatás-fejlesztés pillérek céljai: a releváns társadalmi és az aktuális oktatáspolitikai problémák megoldása, a tényeken alapuló döntéshozatal erősítése, visszacsatolásuk a gyakorlatba, a törvény és az élet közti különbségek feltárása)

9.pillér: A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása
(cél: a fejlesztéseket nyomon követő szakmai adatbázis, valamint költség-tervező rendszer létrehozása és alkalmazása)

A kézzelfogható társadalmi eredményekhez idő kell, azonban a projekt 2013-ig vállalt mutatói bíztatóak:

  • az érintett intézmények legalább negyedében (500 óvodában és iskolában) együttnevelés valósul meg
  • a projekt által minőségbiztosított 7 regionális szolgáltató a kistérségeket 100%-ban lefedi
    a kiemelt projekt által támogatott, minőségbiztosított legalább 5 régióközi hálózat kapcsolódik a regionális hálózatokhoz
  • az önkormányzati iskolafenntartók 10%-ában gyakorlattá válik a tényeken, adatokon alapuló oktatáspolitikai döntéshozatal.

 

Partnereink Elérhetőségek Educatio.hu