Educatio

Köznevelési intézmények adminisztrációs rendszerének biztosítása - 2014/2015. tanév

Az intézményi adminisztrációs rendszerekkel kapcsolatos legfrissebb hírek, információk.

eTwinning

Az eTwinning egy olyan keretrendszer, amely Európa különböző országaiban található partneriskolák interneten keresztül történő együttműködését segíti elő. Az európai iskolák IKT-n alapuló együttműködését támogatja azáltal, hogy technikai segítséget, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt az iskoláknak.

Felsőoktatási tájékoztatás

A tudományos igényű kutatások, elemzések és tanulmányok készítése mellett feladatunk a felsőoktatásról és felvételiről való tájékozódás megkönnyítése. A tájékoztatási tevékenységek legfőbb elemei az alábbi kiadványok és online felületek.

Felsőoktatási felvételi

A felvételi eljárás lebonyolításának keretében biztosítjuk a felvételi eljárás informatikai hátterét, ellátjuk, illetve koordináljuk az eljárás ügyviteli folyamatait, valamint felvételivel kapcsolatos információkat továbbítunk az érintettek számára és ezzel kapcsolatos tájékoztatási és ügyfélszolgálati feladatokat végzünk.

Felsőoktatási Információs Rendszer

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 2012 folyamán igen jelentős fejlesztési folyamaton, érdemi megújuláson ment keresztül. Ennek eredményeképpen elkészült az új rendszer, amely felkészült a hallgatói és oktatói adatok fogadására és 2012. szeptember 3-án megnyílt a felsőoktatási intézmények számára.

iTEC – A jövő osztályterme

A projekt célja innovatív osztálytermi környezetek, tevékenységek kialakítása és tesztelése. Magyar konzorciumi partnerként cégünk készíti fel a projektbe bevont pedagógusokat a kísérleti osztálytermi munkába, koordinálja az osztálytermi munkát, valamint elvégzi a kutatáshoz szükséges adatgyűjtést.

Köznevelési intézmények adminisztrációs rendszerének biztosítása - 2014/2015. tanév

Az intézményi adminisztrációs rendszerekkel kapcsolatos legfrissebb hírek, információk.

Köznevelési Információs Rendszer

Az Educatio Nonprofit Kft. működteti és fejleszti a Köznevelési információs rendszert (KIR) és annak szolgáltatásait. Ilyenek a közoktatási nyilvántartások, a középiskolai felvételi rendszer működtetése, az érettségi vizsgaeredmények nyilvántartása vagy közoktatási statisztikák készítése.

TÁMOP-3.1.1 "XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)" II. szakasz

A kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése, a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően.

TÁMOP-3.1.10 "Helyi oktatásirányítás fejlesztése"

A projekt célja hozzájárulni a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javításához: a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával.

TÁMOP-3.1.5/12 "Pedagógusképzés támogatása"

A projekt alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújításával.

TÁMOP-3.4.2.B „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja. Szakszolgálatok fejlesztése”

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében vállalta a 3.4.2/B „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)" című kiemelt projekt megvalósítását.

TÁMOP-4.1.3 "A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése"

A kiemelt projekt célja, hogy elősegítse a felsőoktatás szerkezeti átalakításának folytatását és kiteljesedését, a képzés és szolgáltatások minőségi fejlesztését. Ennek érdekében központi szolgáltatások kialakítása történik meg.

TÁMOP-4.2.5-09 "Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban"

A projekt célja a teljes felsőoktatás valamint az oktató/kutató intézmények információs hátterének javítása, bővítése, a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás elektronikus tartalomközreadó programjainak fejlesztése.

TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása

A projekt elsődleges célja a minőségi, magyar tudományos színvonalat képviselő tartalmak elérhetővé tétele a Digitális Tankönyvtár portálon.

TIOP-1.1.1-12/1 "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban"

A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen az oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése.

TIOP-1.1.2 "Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban"

A projekt célja olyan infrastruktúrabővítés, amely képes kiszolgálni a kapcsolódó közoktatási és felsőoktatási rendszerek nagyszámú felhasználóit a legmagasabb színvonalon, mozgásteret hagyva a jövőben jelentkező kapacitást és funkcionalitást érintő bővítések számára.