Educatio

eTwinning

Az eTwinning egy olyan keretrendszer, amely Európa különböző országaiban található partneriskolák interneten keresztül történő együttműködését segíti elő. Az európai iskolák IKT-n alapuló együttműködését támogatja azáltal, hogy technikai segítséget, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt az iskoláknak.

Felsőoktatási tájékoztatás

A tudományos igényű kutatások, elemzések és tanulmányok készítése mellett feladatunk a felsőoktatásról és felvételiről való tájékozódás megkönnyítése. A tájékoztatási tevékenységek legfőbb elemei az alábbi kiadványok és online felületek.

Felsőoktatási felvételi

A felvételi eljárás lebonyolításának keretében biztosítjuk a felvételi eljárás informatikai hátterét, ellátjuk, illetve koordináljuk az eljárás ügyviteli folyamatait, valamint felvételivel kapcsolatos információkat továbbítunk az érintettek számára és ezzel kapcsolatos tájékoztatási és ügyfélszolgálati feladatokat végzünk.

Felsőoktatási Információs Rendszer

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 2012 folyamán igen jelentős fejlesztési folyamaton, érdemi megújuláson ment keresztül. Ennek eredményeképpen elkészült az új rendszer, amely felkészült a hallgatói és oktatói adatok fogadására és 2012. szeptember 3-án megnyílt a felsőoktatási intézmények számára.

iTEC – A jövő osztályterme

A projekt célja innovatív osztálytermi környezetek, tevékenységek kialakítása és tesztelése. Magyar konzorciumi partnerként cégünk készíti fel a projektbe bevont pedagógusokat a kísérleti osztálytermi munkába, koordinálja az osztálytermi munkát, valamint elvégzi a kutatáshoz szükséges adatgyűjtést.

Köznevelési intézmények adminisztrációs rendszerének biztosítása - 2015/2016. tanév

Az intézményi adminisztrációs rendszerekkel kapcsolatos legfrissebb hírek, információk.

Köznevelési Információs Rendszer

Az Educatio Nonprofit Kft. működteti és fejleszti a Köznevelési információs rendszert (KIR) és annak szolgáltatásait. Ilyenek a közoktatási nyilvántartások, a középiskolai felvételi rendszer működtetése, az érettségi vizsgaeredmények nyilvántartása vagy közoktatási statisztikák készítése.

TÁMOP-3.1.1 "XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)" II. szakasz

A kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése, a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően.

TÁMOP-3.1.10 "Helyi oktatásirányítás fejlesztése"

A projekt célja hozzájárulni a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javításához: a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával.

TÁMOP-3.1.5/12 "Pedagógusképzés támogatása"

A projekt alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújításával.

TÁMOP-3.4.2.B „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja. Szakszolgálatok fejlesztése”

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében vállalta a 3.4.2/B „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)" című kiemelt projekt megvalósítását.

TÁMOP-4.1.3 "A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése"

A kiemelt projekt célja, hogy elősegítse a felsőoktatás szerkezeti átalakításának folytatását és kiteljesedését, a képzés és szolgáltatások minőségi fejlesztését. Ennek érdekében központi szolgáltatások kialakítása történik meg.

TÁMOP-4.2.5-09 "Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban"

A projekt célja a teljes felsőoktatás valamint az oktató/kutató intézmények információs hátterének javítása, bővítése, a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás elektronikus tartalomközreadó programjainak fejlesztése.

TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása

A projekt elsődleges célja a minőségi, magyar tudományos színvonalat képviselő tartalmak elérhetővé tétele a Digitális Tankönyvtár portálon.

TIOP-1.1.1-12/1 "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban"

A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen az oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése.

TIOP-1.1.2 "Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban"

A projekt célja olyan infrastruktúrabővítés, amely képes kiszolgálni a kapcsolódó közoktatási és felsőoktatási rendszerek nagyszámú felhasználóit a legmagasabb színvonalon, mozgásteret hagyva a jövőben jelentkező kapacitást és funkcionalitást érintő bővítések számára.